Gå til hovedinnhold

(TIL § 36) DATABLAD ALLTID PÅ NORSK?


17/3/2002 DATABLAD ALLTID PÅ NORSK?

 

SPØRSMÅL

Må databladene være på norsk når de fleste arbeidstakerne er utenlandske?

 

SVAR

Ja. Det er et krav i den adopterte stoffkartotekforskriften § 6, se denne paragrafen (af § 36) andre ledd, at datablad skal være på norsk, blant annet også for å sikre at alle i støtteapparatet , for eksempel sykepleiere, forstår opplysningene rett.

 

Arbeidsgiver skal altså opprette et stoffkartotek som inneholder datablad med norsk tekst, men der det i tillegg skal være tilstrekkelig skriftlig informasjon på andre relevante språk for de arbeidstakerne som ikke behersker norsk.

 

(Det var krav om datablad på norsk også i den tidligere sam-forskriften, jamfør den forskriften § 39 som viste til reglene i den tidligere arbeidstilsynsforskriften av 19.12.1983 om produktdatablad; se § 6 i denne.)