Gå til hovedinnhold

Akutte utslipp 2001 - 2012

I 2010 ble RNNP-kartleggingen utvidet til å omfatte utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel. Rapporten publiseres hvert år på høsten.


Forside rapport akutte utslipp

Det er utviklet en metode for å videreutvikle RNNP til å inkludere risiko for akutte utslipp i norsk petroleumsvirksomhet.

Resultatene som legges frem i rapporten utnytter eksisterende datamateriale for å få frem informasjon om utvikling av risiko for akutte utslipp til sjø på norsk sokkel. Det øker nytteverdien av data som rapporteres til myndighetene og belaster ikke selskapene med ny datainnsamling.

Rapporten utgjør et viktig grunnlag for å vurdere miljørisiko og samfunnsrisiko forbundet med petroleumsvirksomheten og er et viktig bidrag til arbeidet med en helhetlig økosystem forvaltning av havområdene.

Oversikt over risiko for akutte utslipp utvider målgruppen for informasjon om ulykkesrisiko i petroleumsvirksomheten. I dette ligger det et potensial for en mer helhetlig tilnærming til forebygging av ulykker og en bedre sikkerhet både for personell, ytre miljø og økonomiske verdier.