Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Hod gassløftrør utover planlagt levetid

BP Norge AS har fått samtykke til fortsatt bruk av Hod 4” gassløftrørledning til 31. desember 2014.


Hod ligger i Nordsjøen i blokk 2/11, 13 kilometer sør for Valhall. Rettighetshavere er Amerada Hess Norge AS (62,5 %) og BP Norge AS som operatør (37,5 %).

Feltet ble oppdaget i 1974. Reservene var opprinnelig beregnet til 25 millioner fat. Hodinnretningen (foto) ble installert i 1990 og produksjonen startet i 1990.

Hod (første operatør var Amoco)

Hod produserer fra brønnhodeinnretningen gjennom en 12” rørledning til Valhall feltsenter. Innretningen fjernstyres fra Valhall 13 kilometer fra brønner boret fra Valhall Flanke Sør brønnhodeinnretningen.

Hod var den første ubemannede innretning på norsk sokkel. Gass for gassløft til brønnene på Hod sendes fra Valhall gjennom en 4” gassløft rørledning.

Levetiden til denne rørledningen var opprinnelig satt til 10 år. Ledningen ble installert i sommer 2000 og satt i drift januar 2001.

31.12.2014 er den seneste planlagte datoen for ferdigstilling av den nye 6” gassløft rørledningen fra Valhall Flank Sør.

I 2003 besluttet Valhall-partnerne å bygge en ny innretning for å erstatte funksjonaliteten av QP- og PCP- innretningene. Innretningen er en integrert produksjons- og boliginnretning (PH).

Valhall Redevelopment Project (VRD) ble påbegynt i 2005, og en FEED-studie (Front End Engineering Design) ble utført av Wood Group i 2005/2006. En PUD for VRD ble godkjent i Stortinget i mai 2007.

Understellet på PH-innretningen ble installert i 2009 og topsides i 2010. Den nye innretningen er bygget for en levetid på 40 år, og det forventes at Valhall kan produsere frem til 2049.

Produksjonen fra Hod vil legges om til den nye PH-innretningen i 2011. Gassløft vil fortsette fra WP-innretningen som idag.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.