Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretninger og rørledninger på Eldfisk ut over opprinnelig planlagt levetid

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til fortsatt bruk av 2/7-A, 2/7-B, 2/7-FTP og rørledninger på Eldfiskfeltet.


Eldfisk 2/7A og 2/7FTP (Field Terminal Platform) har broforbindelse og er del av Eldfiskkomplekset, sammen med vanninjeksjonsinnretningen Eldfisk 2/7E (installert i 1999).

Eldfisk 2/7B ligger I den nordlige delen av Eldfiskfeltet. Olje og gass transporteres gjennom to rørledninger til Ekofiskkomplekset.

Samtykket gjelder fram til 31. desember 2015.