Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Valhall PCP utover planlagt levetid

BP Norge AS (BP) har fått samtykke til forlenget bruk av prosessinnretningen PCP på Valhall utover designlevetid.


Valhallfeltet (PCP i midten)

BP har samtykke til bruk av PCP (foto) til 31. desember 2011.

På grunn av innsynking og aldring av boliginnretningen QP, boreinnretningen DP og prosessinnretningen PCP, ble Valhall Redevelopment (VRD) prosjektet igangsatt. Dette innebærer blant annet installasjon av en ny integrert prosess- og boligplattform (PH), som var planlagt satt i drift i 2010.

På grunn av forsinkelser må tidspunkt for når PCP tas ut av drift forskyves inn i 2012.

Petroleumstilsynet har gitt BP samtykke til bruk av PCP til 1. september 2012.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.