Gå til hovedinnhold

Myndighetssamarbeid om Arktis

Det er til sammen seks nasjoner som har kontinentalsokler i arktisk farvann. Felles interesser om sikker virksomhet i disse sårbare områdene gjør at myndighetene har god grunn til å samarbeide.


Petroleumstilsynet tok i 2013 initiativ til et møte mellom de arktiske sikkerhetsmyndig­hetene. Landene som var invitert var Canada, Grønland, Island, Russland og USA i tillegg til Norge.

Møtet fant sted 31. oktober hos Petroleumstilsynet. I dette første møtet ble det lagt vekt på å skape gjensidig innsikt i hverandres oppgaver og utfordringer. Det ble identifisert en rekke temaer som utgjør felles interessepunkter for samtlige lands myndigheter. Det var enighet om å vurdere hvordan et slikt samarbeid kan videreføres.


Møtedeltakere (fra venstre): Finn Carlsen, Norge, Nikolay Kuznetsov, Russland, Guðni A. Jóhannesson, Island, Svetlana Zhulina, Russland, Anne Myhrvold, Norge, Søren Sohn Krog Pedersen, Grønland, Jim Fox, Canada, Thor Gunnar Dahle, Norge.

Se lenker til møtereferat med tilhørende presentasjoner nedenfor.