Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsmyndighetene samles i Tromsø

Petroleumstilsynet er vertskap når medlemmene i Arctic Offshore Regulators Forum (AORF) møtes i Tromsø under Arctic Safety Summit i oktober.


AORF er et samarbeidsforum med medlemmer fra sikkerhetsmyndighetene i USA, Canada, Russland, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge. Hensikten er å diskutere og evaluere utfordringer og muligheter knyttet til sikkerhet, for å bidra til et høyt sikkerhetsnivå for petroleumsvirksomhet i Arktis.

- AORF er en viktig arena for å kunne kommunisere samlet tilbake til industrien, sier Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil.

- Det er de store, internasjonale selskapene, som Statoil, Shell og ExxonMobil som nå satser i nordområdene. Dette er selskaper som også opererer på norsk sokkel, og det er derfor nyttig for oss å snakke med andre myndigheter om hvordan de følger opp disse.

- Blant gevinstene med å delta i et slikt forum er også at Norge får innsikt i planlegging av leteboring i langt mer utfordrende steder enn det vi har åpnet for på norsk sokkel.

Regulering
Flere av myndighetene i nettverket vurderer nå sitt regelverk med tanke på aktivitetene i nord. Diskusjoner om regulering står høyt på agendaen.

- I Norge har vi valgt å ha ett helhetlig regelverk, hvor de samme kravene gjelder for hele sokkelen. Vi ser samtidig at det er behov for å utvikle standardene videre, sier Carlsen.

- Norge har vært svært aktive innenfor utviklingen av standarder, blant annet gjennom prosjektet Barents2020, og næringen har kommet godt i gang med hensyn til å utvikle standarder knyttet til petroleumsvirksomhet i nord.

Arctic Safety Summit 2015
AORF-møtet er lagt til Tromsø i forbindelse med Arctic Safety Summit, som arrangeres de påfølgende dagene, 28.-30. oktober. Carlsen understreker at det er viktig at næringen nå tenker langsiktig på oppgavene som skal løses.

- I tøffe tider, hvor det kuttes i budsjetter, er det nødvendig å ha gode beslutningsgrunnlag for å vite hva som må prioriteres. Konferansen vil sette søkelyset på hvilke utfordringer som er viktig å ta tak i nå. Da trenger vi innspill fra næringen, arbeidstakerne, myndighetene og forskningsmiljøene.