Gå til hovedinnhold

Nye fakta om arbeidsmiljø og helse i Norge

Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres.


Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 presenteres hos Statens arbeidsmiljøinstitutt 28. mai klokken 10-12. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv skal presenteres, og arbeidsmiljøtrender skal redegjøres for. Det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet vil også formidles og kommenteres.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson innleder, før han overlater arrangementet til instituttet, partene og tilsynene.

Arbeidsmiljø og utvikling i norsk arbeidsliv
Det vil redegjøres for fakta om yrkesdeltagelse, kjønn og arbeidshelse, tilfredshet i jobben, arbeidsrelaterte plager og lidelser, ulykker og skader samt sykefravær og forekomst av uføretrygding.

Hva som karakteriserer et godt arbeidsmiljø,  grad av forebyggbarhet og tilskrivbar verdi vil også berøres og kommenteres. 

Når og hvor?
Den 28. mai, klokken 10.00 – 12.00 offentliggjøres Faktaboken om arbeidsmiljø og helse hos Statens arbeidsmiljøinstitutt

Program for dagen

  • Innledning ved Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
  • Fakta om norsk arbeidsliv/arbeidsmiljø ved Direktør Pål Molander, STAMI
  • Tilsyn og kunnskap ved Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet
  • Kommentarer fra arbeidsgiversiden ved Avdelingsdirektør Alf Åge Lønne, NHO
  • Kommentarer fra arbeidstakersiden ved Førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, LO

Link til STAMIs omtale og påmelding: