Gå til hovedinnhold

Personskadar på norsk sokkel 2002 - 2012

Petroleumstilsynet sin statistikk over antal personskadar på faste og flyttbare innretningar er no klar med oppdaterte tal for 2012.


Lenker:


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Danielsen, overingeniør
E-post: inger.danielsen@ptil.no