Gå til hovedinnhold

Personskadar på norsk sokkel 2004 - 2013

Petroleumstilsynet sin statistikk over antal personskadar på faste og flyttbare innretningar for perioden 2004 - 2013 er no klar. Oversiktene viser at antal personskadar per million arbeidstimar har hatt ei svært positiv utvikling dei siste åra.


Lenker til oversikter:

Rapport frå Folkehelseinstituttet: Skadebiletet i Noreg
Om lag 540 000 personar vert skada og rundt 2500 personer døyr som følgje av skadane i Noreg kvart år.  I ein ny rapport frå Folkehelseinstituttet vert det  for første gang presentert ei samla oversikt over personskadar i Noreg.

Les meir om rapporten "Skadebiletet i Noreg" på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Kontaktperson i Petroleumstilsynet (for næringa):
Inger Danielsen, overingeniør
E-post: inger.danielsen@ptil.no