Gå til hovedinnhold

Personskadar på norsk sokkel 2008-2017

Petroleumstilsynet sin statistikk over antal personskadar på faste og flyttbare innretningar for perioden 2008-2017 er no klar.