Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra IA-seminar 8. mars

Ptil og NAV Arbeidslivssenter arrangerte 8. mars seminaret «Mulighetsrommet for tilrettelegging i petroleumsnæringen». Presentasjonene fra seminaret er nå lagt ut på nett.


Tema for seminaret var hvordan det er mulig å bedre rammebetingelsene for HMS- og IA- arbeid i petroleumsnæringen.

På programmet stod innlegg fra en rekke virksomheter innen petroleumsnæringen.

Presentasjonene fra seminaret finner du til høyre.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Irene Dahle, sjefingeniør
E-post: irene.dahle@ptil.no

Eva Hølmebakk, sjefingeniør
Epost: eva.holmebakk@ptil.no