Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø – Scarabeo 8

Ptil førte i perioden 28. – 29.2. 2012 tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljøforhold på den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8.


Tilsynsaktiviteten var en del av saksbehandlingen knyttet til Saipem SpA (Saipems) søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Scarabeo 8.

Bakgrunn
Saipem har søkt Ptil om SUT for Scarabeo 8 som er en delvis nedsenkbar dynamisk posisjonert boreinnretning av typen Moss CS 50 MkII. Skroget er bygget ved Sevmash-verftet i Severovdinsk i Russland. Fabrikasjon og utrustning har foregått ved Fincantieri skipsverft ved Palermo i Italia og hos Westcon AS i Ølensvåg. Ferdigstillelse av innretningen har foregått ved Westcon anlegget i Ølensvåg.

Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å verifisere hvorvidt selskapets styringssystemer og arbeidsmiljøforhold på innretningen var i henhold til gjeldende arbeidsmiljøkrav i regelverket. Selskapets egne samsvarsmålinger ble lagt til grunn under tilsynet.

Resultat
Tilsynet avdekket enkelte avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverkets krav.

Forholdene var hovedsakelig knyttet til manglende samsvarsvurderinger knyttet til støy, nødbelysning, menneske-maskin forhold (MMI), ventilasjon og risikovurdering av kjemikalier. Aktiviteten avdekket enkelte høye dørterskler og utstikkende objekter i atkomst- og evakueringsveier som vanskeliggjorde personferdsel og materialhåndtering. I bysse og vaskeri ble det avdekket enkelte forhold som innebar behov for å innta belastende arbeidsstillinger.