Gå til hovedinnhold

Arbeidstimer – faste og flyttbare innretninger

Skjema for halvårlig rapportering av arbeidstimer, både for faste og flyttbare innretninger.


Skjema for rapportering av arbeidstimer sendes på e-post til: postboks@ptil.no.

Faste innretninger
Word (.docx)
Open Document Format - ODF
O
pen Document Format - ODF - nynorsk

Flyttbare innretninger
Word (.docx)
Open Document Format - ODF 
Open Document Format - ODF - Nynorsk