Gå til hovedinnhold

Innholdsrikt seminar om konstruksjonssikkerhet

Ptils seminar om konstruksjonssikkerhet 29. august tok opp erfaringer og forskning om nye og eksisterende konstruksjoner. Presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelig på nett.


Hensikten med seminaret var å øke den generelle kunnskapen om konstruksjoner, og spre erfaringer fra industrien.

Her finner du presentasjonene fra seminaret:

Se hele programmet

Velkommen
Ole Jacob Næss, Ptil

Deepwater Horizon og andre ulykker med flytestabilitet - konsekvenser
Arne Kvitrud, Ptil

Hendelser med forankring og behov for tiltak
Leif J. Dalsgaard, Ptil

Oppdaterte Norsok N- standarder - hva er nytt?
Narve Oma, Sverre Haver, Statoil

Kapasitet av groutede forbindelser
Video: DNV pipe testing (NB! Lang nedlastingstid)
Inge Lotsberg, DNV

Barrierer - hva betyr det for konstruksjoner, maritime systemer og aldring?
Gerhard Ersdal, Terje L. Andersen, Ptil

Sentrale barrierer marine systemer
Ola Ravndal , Statoil

Ptils syn og forventninger til aktivitetsforskriften § 50
Erik Hørnlund, Ptil

Fjerning av offshorekonstruksjoner – hva kan vi lære?
Anette Pedersen, DNV

Vortex induced vibrations
Terje L. Andersen, Ptil

Vortex induced vibrations - Physical aspects and prediction tools
Svend Ole Hansen, SOH ApS

Videoklipp: skorsten1.avi, skorsten2.avi, Scruton_kvadrat.wmv 
(NB! Lang nedlastingstid)
 


Kontaktinformasjon i Ptil:

Terje L. Andersen
E-post: terje.andersen@ptil.no

Arne Kvitrud
E-post: arne.kvitrud@ptil.no