Gå til hovedinnhold

Lærepunkter fra Kielland-ulykken sentralt på Petroleumstilsynets konstruksjonsseminar

Tradisjonen tro arrangerte Petroleumstilsynet et konstruksjonsseminar under årets ONS. Hovedforedraget i år var professor Torgeir Moans gjennomgang av læringspunkter fra Alexander L. Kielland-ulykken, tretti år etter.


Torgeir Moan, som er professor ved NTNU og blant annet vinner av Ptils HMS-pris i 2006 (lenke), understreket at vi i dag har et annet perspektiv på granskinger enn for 30 år siden. Blant annet er vi langt mer oppmerksomme på organisatoriske forhold ved ulykker i dag.

Moan pekte på at ulykker som Alexander L. Kielland-ulykken kan unngås ved å innarbeide kjent kunnskap og etablerte sikkerhetsprinsipper, og nevnte spesielt barrierer i prosjekteringen, under inspeksjon og ved reparasjoner.

Han viste også til at leksen som fortsatt måtte huskes var at menneskelige faktorer spiller en avgjørende rolle ved ulykker, og at god sikkerhetskultur og ledelse er nødvendig.

Han viste i denne sammenhengen også til kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos enkeltpersoner og i organisasjoner, men også til kvalitetskontrollen, robust design samt forskning og utvikling som viktige elementer. Se lenke til Moans presentasjon i høyre spalte.

Erfaringsdeling
Konstruksjonsseminaret 25. august hadde til hensikt å øke den generelle kunnskapen om konstruksjone, og å spre erfaringene i industrien.

Programmet la følgelig opp til presentasjoner av erfaringer og forskning om nye og eksisterende konstruksjoner.

I tillegg til refleksjoner rundt lærdom etter Kielland-ulykken var det blant annet innlegg knyttet til forskning på vindmøller, utmatting, bølgelaster og pålitelighetsmetoder.

Det ble også utvekslet erfaringer om en alvorlig båtkollisjon på Ekofisk i 2009 og Petroleumstilsynets vurderinger av industriutfordringer ved ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift.

Se presentasjoner fra seminaret i høyre spalte.

 

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: