Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra seminar om aldring og levetidsforlengelse

Gjennom to seminarer 7. og 8. april belyste Ptil ulike utfordringer knyttet til aldring og levetidsforlengelse. Presentasjonene fra seminarene er nå publisert på nett.


Aldring og levetidsforlengelse er en del av Ptils hovedprioritering Tekniske og operasjonelle barrierer.

Les mer om Ptils hovedprioriteringer for 2010.

Det er flere innretninger i norsk petroleumsvirksomhet som er eldre enn designet levetid. Deler av denne infrastrukturen vurderes brukt utover den planlagte designlevetiden.

Bruk av eksisterende innretninger på norsk sokkel vil være god økonomi for samfunn og næring, men det er ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.

Ptils seminarer 7. og 8. april tok opp flere ulike aspekt og utfordringer knyttet til aldring og levetidsforlengelse.

Her finner du presentasjonene fra seminarene. (Samtlige presentasjoner ble holdt på engelsk.)

7. april:  Seminar on ageing and life extension

...

 

8. april:  Seminar on structural integrity management for ageing and life extension

 

Kontaktinformasjon i Ptil: