Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med beredskap på Gjøa

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.-8.12.2011 tilsyn med beredskap, inkludert helikopterdekk, på Gjøa-innretningen.


Tilsynet ble gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet for den delen som omfatter helikopterdekk.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere om beredskapen på innretningen er i henhold til relevante regelverkskrav og GdF Suez’ egne styrende dokumenter.

Resultat
Gjøa er en ny innretning med fine fasiliteter om bord.

Vårt hovedinntrykk er at beredskapen blir godt ivaretatt på Gjøa.

Beredskapsorganisasjonen framstod som robust, men det er likevel påvist avvik og forhold med potensial for forbedringer.

Det ble identifisert avvik knyttet til: 

  • kommunikasjonssystem
  • ut- og innflygingssektor belysning
  • belysning
  • registrering av helikopterdekkets bevegelser
  • kalibrering av bagasjevekt

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • skilting og merking i uteområdene
  • system for kompetanse og opplæring
  • styrende dokumentasjon og informasjon