Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med helikopter- og livbåtoperasjoner på Draugen

Ptil førte i perioden 22.-23.9.2010 tilsyn med helikopter- og livbåtoperasjoner på Draugen.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) for den delen av tilsynet som omhandlet helikopterdekk.

Bakgrunn
Tilsynet ble gjennomført som en del av Ptils tilsyn knyttet til hovedprioritering tekniske og operasjonelle barrierer.

Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at beredskapsnivået på innretningen er innenfor de krav som settes i regelverket og Shells egne styrende dokumenter.

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med god tilrettelegging fra Shells side.

Under tilsynet ble det gjennomført en beredskapsøvelse hvor scenariet var en uønsket hendelse på helikopterdekk. Øvelsen, samt debrief i etterkant av denne, ble etter tilsynsteamets oppfatning gjennomført på en god måte.

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til belysning og dokumentasjon for helikopterdekket. I tillegg ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til merking av evakueringsveier og systematisk oppfølging av ytelseskrav.