Gå til hovedinnhold

Teknisk og operasjonell sikkerhet: Kartlegger barrierer

Utvalgte barrieredata knyttet til prosess, brønn og konstruksjonssikkerhet inngår i den årlige kartleggingen i Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Selskapene rapporterer tilgjengelighet/pålitelighet av barrierene fra periodisk testing av utvalgte elementer.


De ulike barrierene består av flere samvirkende barrieresystemer (eller-elementer). For eksempel må en lekkasje detekteres før isolering av tennkilder og nødavstengning (NAS/ESD) iverksettes.

RNNP avdekker at det er til dels store forskjeller mellom aktørene i bransjen, og ikke minst er det store forskjeller mellom innretningene.

- Det er positivt at RNNP-kartleggingen inkluderer vurderinger av konkrete sikkerhetskritiske elementer. Det er gjort et banebrytende arbeid der en har fått oversikt over status for utvalgte barrierer.

Dette gir oss viktig kunnskap som vi må bruke aktivt i arbeidet med å gjøre barrierer merrobuste, sier sjefingeniør og ansvarlig for Ptils hovedprioritering knyttet tilbarrierer, Einar Ravnås.