Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bærende konstruksjoner - Draugen

Ptil gjennomførte i perioden 4.-6. september 2012 tilsyn med styring av teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Draugen.


Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan A/S Norske Shell (Shell) forebygger konstruksjonssvikt, med særlig vekt på barrierestyring i forbindelse med teknisk integritet av bærende konstruksjoner.

Sentrale tema i tilsynsaktiviteten var å vurdere hvordan Shell:

  • har identifisert, analysert og evaluert risiko
  • har synliggjort sammenhengen mellom risiko- og farevurderingene, behov for barrierer og barrierenes rolle i det enkelte område på et anlegg (strategier) har identifisert, beskrevet og implementert ytelseskrav og/eller ytelsesstandarder for barrierer/barriereelementer opererer og vedlikeholder innretningen/anlegget i samsvar med bruksbetingelser og forutsetninger
  • har identifisert forhold som kan redusere barrierenes ytelse over tid (endring av bruksbetingelser, endring i risikobildet, degraderingsmekanismer, aldring med mer)
  • har etablert verifikasjonsaktiviteter og indikatorer for overvåking av barrierer og ytelse over tid
  • i praksis jobber for å sikre kontinuerlig forbedring med hensyn til barrierestyring gjennom hele innretningens levetid

Tilsynet identifiserte fem avvik og ett forbedringspunkt. Avvikene er knyttet til konstruksjoner og barrierer innen følgende områder:

  • Strategi for barrierer og ytelseskrav for barriereelementer
  • Operasjon og vedlikehold av barrierer
  • Indikatorer og måleparametere for barriereytelse
  • Beredskap relatert til konstruksjonshendelser
  • Kvalitetssikring og verifikasjon

Forbedringspunktet er knyttet til risikoforståelse relatert til konstruksjonshendelser.