Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bruk av løfteutstyr og arbeidsmiljøforhold - Valhall

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 7.- 9.5.2012 tilsyn med bruk av løfteutstyr på Valhallfeltet, samt arbeidsmiljøforhold på Valhall QP.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere selskapets styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold vedrørende bruk av løfteinnretninger og løfteredskap på alle innretninger på Valhallfeltet.

Videre var målet å verifisere arbeidsmiljøforhold på Valhall QP- innretningen.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • arbeidsmiljøforholdene til forpleiningsansatte i Sodexo
  • lekkasje av hydraulikkolje fra offshorekranene

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • påse- og samordningsplikt
  • nødkjøringsventilene i maskinrommet
  • arbeidsmiljøet i kranførerhus og atkomst til kranene
     


Tilsynsrapport - Valhallfeltet

Journal 2012/753