Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Ekofisk 2/4 Tor

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte I perioden 18.8 - 26.8.2011 tilsyn med elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på Ekofisk 2/4 E Tor.


Bakgrunn
Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2011 om oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer.

Mål
Målet med tilsynet var å få en oversikt over ConocoPhillips systemer og arbeidsprosesser for ivaretakelse av tekniske og operasjonelle barrierer relatert til elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og prosessikkerhet, og vurdere dette opp mot regelverkskrav på området.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra ConocoPhillips. Vårt inntrykk er at den generelle tilstanden innenfor de aktuelle områdene er tilfredsstillende. Presentasjoner og samtaler viste stor grad av åpenhet og god dialog.
Det ble under tilsynet avdekket et avvik i forhold til regelverket knyttet til test av barriere mot overrusing av nødgeneratorens dieselmotor.