Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av risiko på Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 21.–23.5.2012 en tilsynsaktivitet knyttet til styringssystem og arbeidsprosesser for styring av risiko på Nyhamna.


Mål
Målet med aktiviteten var å følge opp hvordan A/S Norske Shell ivaretar regelverkskrav til risikoreduksjon og barrierer i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til beskrivelse for testing av ESD-ventiler.
 

Tilsynsrapport - Nyhamna
Brev til AS Norske Shell

Journal 2012/814