Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn innen beredskap på Haven

Ptil gjennomførte tilsyn med den oppjekkbare bolig-innretningen Haven 23.-24.3.2011 ved verftet Nymo i Eydehavn. Oppgaven ble gjennomført innen fagområdet beredskap, der Sjøfartsdirektoratet (Sdir) bistod Ptil i gjennomføringen av tilsynsaktiviteten.


Bakgrunn
Tilsynet ble gjennomført i forbindelse med saksbehandlingen av søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen fra OSM Offshore AS.

Mål
Målet med tilsynet var å følge opp kvalitet på gjennomførte samsvarsmålinger av tekniske forhold og beredskap, og videre gjennom tilsyn innen enkelte utvalgte områder, påse at innretningen er bygget i samsvar med gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Resultat
Det ble under tilsynet avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket. Noen av disse punktene skyldes at det gjenstod arbeid på flere områder innenfor fagfeltet beredskap. Bl.a. var ikke brannstasjoner, evakuerings- og redningsutstyr om bord ennå, og nødbelysning, merking og skilting var ikke ferdigstilt.

Det var også begrenset tilkomst om bord og en del stillas som gjorde det vanskelig å få et helhetsinntrykk over innretningen. Disse områdene var derfor utelatt fra dette tilsynet.