Gå til hovedinnhold

Redegjørelse fra Statoil-direktør om tiltak for å bedre sikkerheten

Petroleumstilsynet (Ptil) har i dag mottatt en redegjørelse fra Øystein Michelsen, Statoils direktør for Utvikling og produksjon Norge, om hvilke tiltak han ser som nødvendige for å bedre sikkerheten på Statoil-opererte felt på norsk sokkel.


Bakgrunnen for redegjørelsen er Petroleumstilsynets gransking etter en gasslekkasje på Gullfaks B i desember 2010. Granskingen, som ble presentert 23. april i år, påviste en rekke mangler som har fellestrekk med mangler som er påpekt under oppfølging av tidligere hendelser.

Ptil er bekymret for en tilsynelatende mangelfull effekt av forbedringsprosesser som er etablert etter disse og andre hendelser i Statoil, og ba derfor Øystein Michelsen som øverste ansvarlig for virksomheten på norsk sokkel om hans vurdering med frist 29. april.

Petroleumstilsynet vil gjennomgå og vurdere innholdet i redegjørelsen fra Michelsen, og vil ikke kommentere innholdet i denne før vi har konkludert og besluttet hvordan vi skal følge opp Statoil videre.

Se også artikkel på Statoils nettsted