Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Haven

Ptil gjennomførte tilsyn med den oppjekkbare bolig-innretningen Haven 20.-21.6.2011 ved verftet Nymo i Eydehavn. Oppgaven ble gjennomført innen fagområdet beredskap, der Sjøfartsdirektoratet (Sdir) bistod Ptil i gjennomføringen av tilsynsaktiviteten.


Bakgrunn
Tilsynet ble gjennomført i forbindelse med saksbehandlingen av søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen fra OSM Offshore AS.

Denne aktiviteten var en oppfølging av tilsynet 22.-23.3.2011 og en gjennomgang av områder som den gang ikke var tilgjengelig for verifikasjoner, bl.a. forhold i boligmodulen og skilting og merking. 

Mål
Målet med tilsynet var å følge opp kvalitet på gjennomførte samsvarsmålinger av tekniske forhold og beredskap, og videre gjennom tilsyn innen enkelte utvalgte områder, påse at innretningen er bygget i samsvar med gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Resultat
Det ble under tilsynet avdekket avvik i forhold til regelverket knyttet til:

  • Merking av evakueringsveier
  • Skilting
  • Nødbelysning
  • Sikring av løst utstyr

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Livbåter
  • Rømningsvei fra helikopterdekk
  • MOB-båt