Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ekofisk 2/4-L

Petroleumstilsynet, med bistand fra Luftfartstilsynet, gjennomførte 4- 5.april 2013 tilsyn med Ekofisk 2/4-L.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Ekofisk 2/4-L er bygget i henhold til regelverkets krav innen fagområdet beredskap inkludert helikopteroperasjoner/helikopterdekk.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til inn- og utflygningssektor av helikopter

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • skilting og merking av rømningsveier
  • redningsvester
  • redning av personell fra låst lugar
  • MOB båt håndtering

Brev til ConocoPhillips Skandinavia AS
Tilsynsrapport – Ekofisk 2/4-L

Journal 2013/341