Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Valhall PH – beredskap og helikopterdekk

Ptil og Luftfartstilsynet (CAA) førte 5.1.2011 tilsyn med Valhall PH rettet mot styring av beredskap og helikopterdekkoperasjoner.


Tilsynet var et supplement til tidligere teknisk tilsyn med Valhall PH, og omfattet beredskapsanalyser, beredskapsplaner og organisering, samt gjennomgang av CAA rapport 2010F505.

Bakgrunn
Ptil og CAA har i 2010 utført tilsyn med boligmodul, prosessmodul og helikopterdekk på verftene. På dette tidspunkt var ikke den styrende dokumentasjonen komplett, og CAA identifiserte noen gjenstående punkt i forbindelse med helikopteroperasjoner.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Valhall PH styrer sin aktivitet i henhold til regelverket. Dette omfatter blant annet analyser, planer, organisering og prosedyrer.

Resultat
Basert på tilsynet viser Valhall PH til gode løsninger og det generelle inntrykket er en robust beredskapsstyring basert på beste praksis på Valhallfeltet. Det er ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.