Gå til hovedinnhold

Tilsyn på West Hercules

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en tilsynsaktivitet 30.8 -1.9.2012 hvor forhold knyttet til vedlikeholdsstyring, teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap var tema for oppfølging om bord på innretningen West Hercules.


Bakgrunn
Ptils aktivitet ble utført som en del av saksbehandlingen av selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT). Innretningen skal benyttes som boreinnretning for Statoil på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere utvalgte deler av tekniske, operasjonelle og styringsmessige forhold på innretningen innen de aktuelle fagområdene som var gjenstand for myndighetenes verifikasjoner om bord på innretningen.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • SUT-søknaden
 • prosjektstyring
 • vedlikeholdsstyring
 • preservering av utstyr
 • vedlikeholdsprogrammene/klassifiseringen
 • merking av utstyr og komponenter
 • brannslokkesystemet på helikopterdekket

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • risiko- og barrierestyring
 • brannslokkesystemer
 • brann- og gassdeteksjon
 • HVAC system (Heating, Ventilation and Air Conditioning)

Brev til North Atlantic Norway Limited
Tilsynsrapport - West Hercules
Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Rogaland

Journal 2012/1282

Oppdatering 9.1.2013 
West Hercules fikk samsvartuttalelse 21.12.2012

En av betingelsene for at Ptil gir SUT er at alle sikkerhtskritiske avvik er rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystemer og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.