Gå til hovedinnhold

Studie av brønnkontrollhendelser

Brønnkontrollstudien tar for seg årsaksforhold og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser i norsk petroleumsvirksomhet og inngår som en del av RNNP hovedrapport 2011.


Med brønnkontrollhendelse, ofte kalt brønnspark eller kick, menes innstrømning av eller tap av formasjonsfluid i brønnen, hvor en får trykkoppbygging ved stengt BOP etter positiv strømningssjekk. Drepemetode er bestemt og iverksatt.


Flere ukjente ord og uttrykk? Se ordlisten vår

 

Bakgrunnen for studien var den negative utviklingen i perioden fra 2008 til 2011, da antall brønnkontrollhendelser økte fra 11 til 28 hendelser årlig.

Resultatene viser at næringen blant annet bør granske flere brønnkontrollhendelser og satse mer på tekniske tiltak. Fra 2003 til 2010 ble kun ti av totalt 146 brønnkontrollhendelser gransket. Tilsvarende ble 130 hydrokarbonlekkasjer gransket i en tilsvarende periode.

Sterkere satsing på tekniske tiltak
Til tross for at en stor del av de utløsende årsakene fra granskingsrapportene kan relateres til teknologi viser studien at andelen tekniske tiltak i næringen er lav. Flere av informantene trekker samtidig fram behov for bedre systemer for presentasjon av sikkerhetskritisk informasjon for borer og borevæskeingeniør, i tillegg til bedre alarmer.

Rammebetingelser og risikoanalyser
Studien peker også ut to andre hovedutfordringer som næringen bør ta tak i:

Gode rammebetingelser dreier seg om å legge forholdene best til rette for de involverte partene i sikkerhetskritiske oppgaver. Gode rammebetingelser kan også sees i sammenheng med tekniske tiltak som utvikling av bedre systemer for presentasjon av en brønns tilstand.

Innenfor risikoanalyse peker studien spesielt på hvor viktig det er å ha en metodikk for risikovurdering av endringer som oppstår underveis i boreoperasjonene.

Etter en rekke henvendelser om å få studien på engelsk er nå studien oversatt: Lenke til engelsk utgave av studien