Gå til hovedinnhold

500 års boreerfaring

For Ptils boreeksperter er bred kunnskap og lang erfaring viktige verktøy når en hel næring skal følges opp.


Bilde av alle i boreavdelingen

Gjennom hele levetiden til et felt står ett område sentralt: Boring og brønn. Fagfeltet er omfattende, med mange ulike disipliner. Så også i Ptil.

For å følge opp at næringen driver virksomheten forsvarlig, trenger myndighetene gode fagfolk med lang og sammensatt erfaring. Det kan Monica Ovesen, fagleder for fagområdet Bore- og brønnteknologi, trygt slå fast at Ptil har.

- Våre 18 fageksperter har totalt 527 års fartstid fra oljebransjen, et gjennomsnitt på utrolige 29,3 år per person. Samtlige har jobbet offshore, og mange har lang fartstid fra operasjonelle miljøer, sier hun.

Les hele artikkelen i magasinet Sikkerhet - status og signaler 2014-2015