Gå til hovedinnhold

Granskingsrapport etter Montara-utblåsningen frigitt

Australske myndigheter har frigitt Montarakommisjonens rapport med anbefalinger om tiltak etter ublåsningen 21. august 2009 på Montara-feltet vest for Australia, hvor blant annet Seadrill-innretningen "West Atlas" brant opp. Petroleumstilsynet (Ptil) vil gjennomgå rapporten nøye for å lære og se eventuelle sammenhenger med petroleumsvirksomheten i Norge.


Ingen personer omkom etter utblåsningen utenfor kysten av Australia, men det tok over to måneder å stoppe utblåsningen ved å bore en avlastningsbrønn.

Australske myndigheter har publisert en rekke dokumenter relatert til ulykken på sitt nettsted , herunder kommisjonens granskingsrapport, vurdering av miljøskade, tiltakslister etc.

Ptils oppfølging
Ptil nedsatt en egen prosjektgruppe etter Deepwater Horizon-katastrofen på Macondo-feltet i Mexicogulfen i mai 2010.

Prosjektgruppen vurderer også Montara-ulykken og andre relevante hendelser.

Gruppen har et omfattende mandat, men det overordnete målet med arbeidet er å systematisere og vurdere erfaringer og granskinger etter storulykkene, slik at disse kan bidra til læring og forbedring på norsk sokkel.

Ptil tar for gitt at også industrien tar innover seg all kunnskap som fremkommer blant annet etter Montara-hendelsen.

Relevante Ptil-lenker: