Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet (Ptil) ber industrien vurdere beredskapen

Ptil har kontaktet Oljeindustriens Landsforening (OLF) og understreket behovet for at næringen vurderer godheten av beredskapsprinsippene som ligger til grunn for å stanse en eventuell undervannsutblåsing i Norge. Tilsynet har også bedt OLF utrede nåværende strategier for å begrense skadevirkningene fra en utblåsing skjer til den er stoppet - og identifisere eventuelle forbedringsbehov.


- I lys av katastrofen på Deepwater Horizon i Mexicogolfen er det viktig at næringen og myndighetene gjør en evaluering av beredskapen i Norge for å vurdere om det er behov for ny praksis, utvikling av ny teknologi og/eller ny forståelse av beredskapsbehovene, sier Ptils direktør Magne Ognedal.

- BP har gjort en del prøving og feiling som det nå er mulig å høste kunnskap fra i Norge. Derfor har Ptil nå understreket dette behovet overfor OLF, som har bekreftet at de vil koordinere arbeidet og at de tar problemstillingene på alvor, sier Ognedal.

Etter rapporten som ble utarbeidet av USAs innenriksminister Ken Salazar (se lenke i høyre marg), har Ptil gjort en foreløpig sammenligning av hans 21 anbefalinger med minimumskravene i norsk regelverk. Vurderingen viser at Salazars forslag til forbedringer i USA i all hovedsak er ivaretatt i Norge.

Fire-fem av Salazars punkter gir imidlertid grunnlag for nærmere vurderinger i Norge. Ptil jobber nå med å konkretisere disse.

Tilsynet vil løpende vurdere behovet for presisering av norske regelverkskrav, veiledninger og/eller forebedring av metoder for verifisering av teknisk tilstand på bakgrunn av erfaringene fra Deepwater Horizon-katastrofen.