Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring med Scarabeo 8

Eni Norge AS har fått samtykke til boring med den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8.


Samtykke gjelder boring av avgrensningsbrønn 7122/7 – Goliat som tilhører utvinningstillatelse 229.

Vanndybden her er 382 meter.

Operasjonen har estimert varighet på 50 dager.

 

 

Brev til Eni Norge AS

Journal 2012/1279