Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap samt boring og brønnteknologi på Maersk Reacher

Petroleumstilsynet (Ptil) og Sjøfartsdirektoratet (Sdir) gjennomførte 15. og 16. juni 2011 en tilsynsaktivitet om bord på Maersk Reacher


Bakgrunn
Aktiviteten var rettet mot fagområdene beredskap og boring og brønnteknologi, og var det siste fagtilsynet av i alt fem med sikte på å verifisere Maersk Drilling Norge A/S (Maersk) sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

Mål
Målet for tilsynet var å verifisere beredskapsmessige forhold knyttet til beredskapsorganisering, kompetanse, øving og trening, redningsutstyr og øvrige forhold knyttet til beredskap.

For boring og brønn var verifikasjonen først og fremst knyttet opp mot operasjonelle forhold, brønnteknologi og utstyr relatert til boreoperasjoner.

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble godt tilrettelagt av Maersk.

Resultat av tilsynsaktiviteten avdekket ingen forhold som vil føre til varsel om pålegg.

Det ble identifisert avvik innen beredskapsområdet knyttet til:

  • Utstyr for MOB-båtmannskap
  • Hvileplattformer
  • Oppbevaring og plassering av brannutstyr
  • Rømningsveier
  • Opplæring

 Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Sikring av lysarmatur
  • Merking og bruk av nødnummer 

Det ble identifisert avvik innen boring og brønnteknologi knyttet til:

  • Brønnkontrollutstyr
  • Borevæskeanlegg
  • Tilkomst for betjening av ventiler 

Videre ble det påvist et forbedringspunkt knyttet til borevæsketankene.