Gå til hovedinnhold

Tilsyn med nye arbeidsprosesser innen bore- og brønnaktiviteter

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med ConocoPhilips Skandinavia AS (CoPSAS) 5. og 6. desember 2011. Oppgaven var knyttet til CoPSAS sin oppfølging av nye arbeidsprosesser innen bore- og brønnaktiviteter med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)


Mål
Målet for tilsynet var å undersøke hvordan CoPSAS sikrer at arbeidsprosessene innenfor bore- og brønnaktiviteter, og beslutningene knyttet til disse, ivaretar kravene i regelverket innenfor områdene som er omfattet av denne tilsynsaktiviteten.

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i henhold til plan og var godt tilrettelagt av CoPSAS.

CoPSAS presenterte, med utgangspunkt i Ekofisk X-innretningen, erfaringer med samhandling mellom landbasert operasjonssenter for boreoperasjoner og boreorganisasjonen på innretningen. Vi fikk inntrykk av at selskapet la vekt på å tilrettelegge for samhandling. 

Arbeidsflyt for planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner – av CoPSAS omtalt som ”MaxWell-prosessen” – fremsto som oversiktlig og det ble vist til at risikovurdering av endringer var integrert i denne prosessen.

Tilsynsaktiviteten identifiserte avvik knyttet til:

  • styring av endring i organisering av boreoperasjoner
  • IKT- sikkerhet

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • sporbarhet mellom styrende dokumenter
  • arbeidstakermedvirkning i styring av endring
  • samspill mellom land og hav i bore- og brønnaktiviteter