Gå til hovedinnhold

Pionerdykkersaken - retten har talt

Staten var ikke ansvarlig for skader pionerdykkere ble påført under arbeid på norsk sokkel. Det slo Høyesterett fast da dom i én av de to pionerdykkersakene som har gått for norsk rett, ble avsagt 8. oktober 2009.


Staten har ikke benektet at dykkere kan ha blitt skadet som følge av dykking i oljevirksomheten i pionertiden i Nordsjøen.

Høyesterett tok stilling til om Staten har et juridisk ansvar for skader de er påført.

I tillegg til å frikjenne staten for et slikt objektivt ansvar, fastslår Høyesterett at tilsynsmyndighetene ikke handlet uaktsomt.

Vurderingene som ble gjort i pionerdykkertiden, måtte skje ut fra den kunnskap man den gang hadde.

Høyesterett slår i kjennelsen fast at det ble reagert mot regelbrudd som tilsynsmyndigheten ble kjent med.

Rettsprosessen har pågått siden 2007, og Ptil har som fagetat  vært sterkt involvert. Blant annet har det dykkefaglige miljøet og arkivpersonalet brukt mye ressurser for å finne og lage oversikter over relevante dokumenter fra slutten av 1960-tallet og fram til i dag.