Gå til hovedinnhold

Rapport: Dekompresjonstabeller for overflateorientert dykking - en videre vurdering

Petroleumstilsynet (Ptil) har engasjert NTNU til å utarbeide en rapport med en videre vurdering av forhold knyttet til dekompresjon ved overflateorientert dykking.


Utgangspunktet for  arbeidet er rapporten som NUI utarbeidet for Ptil om Sammenlikning av dekompresjonstabeller for overflateorientert dykking, samt Alf O. Brubakks rapport Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 – God reise hjem – sikker dekompresjon av dykkere. 

I forbindelse med arbeidet er det gjennomført møte med US Navy ved deres hovedkvarter i USA, for å få nærmere kunnskap om deres grunnlag for nyere revisjoner av dykketabeller. Det er også  innhentet informasjon fra Forsvarsmakten i Sverige om deres erfaringer med bruk og testing av USN Rev. 6 tabeller. Dette danner bakteppet for  rapporten som Andreas Møllerløkken, PhD ved NTNU har utarbeidet for Ptil, og som drøfter nye vinklinger på temaet dekompresjon ved overflateorientert dykking.