Gå til hovedinnhold

Rapport: Sammenlikning av dekompresjonstabeller for overflateorientert dykking

Petroleumstilsynet (Ptil) har engasjert NUI (Norsk Undervannsintervensjon) til å utarbeide en rapport med sammenlikning av dekompresjonstabeller for overflateorientert dykking fra relevante land og dykkerselskaper.


Resultatene av sammenlikningen viser at de tabeller som er i bruk på norsk sokkel, og som ble anbefalt av en arbeidsgruppe sammensatt av myndigheter, industri og fagforening tidlig på 90 tallet, gir radikale (vesentlig kortere) totale dekompresjonstider i forhold til de andre tabellene som er med i sammenlikningen. For noen dybder og bunntider viser gjennomgangen til NUI at total dekompresjonstid er rundt dobbel så lang for f eks USN Rev 6 tabellen som det den norske tabellen krever.

Ptil ønsker at industrien tar resultatene fra sammenlikningsstudien videre i en evaluering/forslag til endring av anbefaling som en del av NORSOK arbeidet, Ref NORSOK U-100/NORSOK U-103.