Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner på Gaupe

Petroleumstilsynet har gitt BG Norge AS samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO).


Samtykket gjelder metningsdykking i forbindelse med utbyggingen av Gaupefeltet. Vanndyp på stedet er 82 til 90 meter.

Gaupe ligger ved grenselinjen mellom norsk og britisk sektor, ca. 12 kilometer sør for Varg.

Feltet blir bygd ut med et undervannsanlegg med to brønner knyttet til Armadainnretningen på britisk sokkel.

BUO er planlagt med oppstart i september 2011, og har en estimert varighet på 30 dager, derav ca. 12 dager på norsk sokkel.

Undervannsoperasjonene vil bli utført av selskapet Technip UK med dykkerfartøyet DSV Skandi Arctic (foto).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.