Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner på Volund og Alvheim

Ptil har gitt Marathon Petroleum Norge AS (Marathon) samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner på feltene Volund og Alvheim i Nordsjøen med fartøyet DSV Seven Pelican.


Samtykket gjelder gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) i 2010 og omfatter brønnarbeid på Volund og Alvheim, samt nødvendig inspeksjon, reparasjon og vedlikehold på feltene i perioden. Arbeidet skal utføres med dykkerfartøyet DSV Seven Pelican, som eies av Marathons dykkerkontraktør Subsea 7.

Ptil har tidligere gitt samtykke til gjennomføring av BUO på Volund og Alvheim med dykkerfartøyet Acergy Osprey (2007), operert av Acergy.

Havdypet i området ved Alvheim og Volund er 120-130 meter.

Alvheim
Alvheim er et olje- og gassfelt i nordlig del av Nordsjøen, like ved grensen til britisk sokkel. Feltet er bygd ut med et produksjonsskip (Alvheim FPSO) og havbunnsbrønner, og ble satt i produksjon i 2008. Oljen eksporteres med tankskip, mens prosessert rikgass blir eksportert via rørledning til SAGE-systemet på britisk sokkel.

Operatør for Alvheim er Marathon, med en eierandel på 60 prosent. De øvrige rettighetshaverne er ConocoPhillips (20 prosent) og Lundin (15 prosent). Feltet tilhører utvinningstillatelse 203.

Volund
Volundfeltet ligger om lag åtte kilometer sør for Alvheim. Dette er et oljefelt som er utbygd med tre havbunnsbrønner knyttet opp mot Alvheim FPSO. Volund ble satt i produksjon i 2009.

Volund tilhører utvinningstillatelse 150, hvor Marathon er operatør, med en eierandel på 65 prosent. De resterende 35 prosentene av utvinningstillatelsen eies av Lundin.