Gå til hovedinnhold

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner på Volund og Alvheim

Marathon Oil Norge AS (Marathon) har fått samtykke til gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner på Volund og Alvheim.


Marathon har fått Petroleumstilsynets samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner i forbindelse med installasjon av utstyr for oppkopling av nye undervannskompletterte brønner på feltene Volund og Alvheim. Det skal også gjennomføres en mindre vedlikeholdsaktivitet på den flyttbare produksjonsinnretningen Alvheim FPSO.

Aktiviteten knyttet til de nye brønnene er planlagt å starte i begynnelsen av oktober 2012 og avsluttes i løpet av mars 2013.  Havdypet i området er om lag 120 meter.

Vedlikeholdsaktiviteten på Alvheim FPSO vil finne sted i løpet av sommeren 2013, og er planlagt å vare én dag.

 

Undervannsoperasjonene vil bli gjennomført av dykkeentreprenøren Technip, som vil bruke dykkefartøyet Skandi Arctic (bildet). Til vedlikeholdsaktiviteten på Alvheim FPSO vil det bli benyttet et lett dykkefartøy.


Journal 2012/1214