Gå til hovedinnhold

RNNP 2010

Her finner du sammendragsrapport sokkel, hovedrapport sokkel og landrapport for 2010. Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler.


SAMMENDRAGSRAPPORT SOKKEL - 2010

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 1 og 2
 Metode  Kapittel 3
Resultater etter tema:
Risikoindikatorer
- Helikoptertransport

 

Kapittel 6

 Risikoindikatorer
 - Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 7

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 8

 Alvorlige personskader

 Kapittel 9

 Risikoindikatorer
 - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 10

 Andre indikatorer

 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp

 Kapittel 11
 

 Årsaksforhold og tiltak knyttet til hydrokarbonlekkasjer 

 Kapittel 5

 Sammenstillinger:  
 Oversikt figurer  Side 10
 Aktivitetsnivå 2010  Kapittel 3.3


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2011

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
 Resultater etter tema:
Risikoindikatorer
- Helikoptertransport
 
  Kapittel 4
 

Risikoindikatorer

- Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 5
 

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 6

 Alvorlige personskader

 Kapittel 7

 Risikoindikatorer - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

Kapittel 8

 Andre indikatorer
 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp
 Kapittel 10
 
Årsaksforhold og tiltak knyttet til hydrokarbonlekkasjer Kapittel 9
 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 15
 Oversikt figurer  Side 16
  Aktivitetsnivå 2010  Vedlegg A


LANDRAPPORT 2011

Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3

Resultater etter tema:
 Risikoindikatorer
- Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 4
 

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 4.3

 Alvorlige personskader

 Kapittel 5

  Risikoindikatorer - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 6

Årsaksforhold og tiltak knyttet til hydrokarbonlekkasjer 

 Kapittel 7
 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 13
 Oversikt figurer  Side 13
  Aktivitetsnivå 2010  Vedlegg A