Gå til hovedinnhold

RNNP 2012

Her finner du sammendragsrapport sokkel, hovedrapport sokkel og landrapport for 2012. Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler.


Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler, for å forenkle tilgangen til innholdet.

SAMMENDRAGSRAPPORT SOKKEL - 2012

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 1 og 2
 Metode  Kapittel 3
Resultater etter tema:
Risikoindikatorer
- Helikoptertransport

 

 Kapittel 5

 Risikoindikatorer
 - Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 6

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 7

 Alvorlige personskader

 Kapittel 8

 Risikoindikatorer
 - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 9

 Andre indikatorer

 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp

 Kapittel 10
 

 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 4
Oversikt figurer  Side 4
 


HOVEDRAPPORT SOKKEL - 2012

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
Resultater etter tema:
 Risikoindikatorer
- Helikoptertransport
 
 
 Kapittel 4
 

 Risikoindikatorer
- Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 Kapittel 5
 

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 6

 Alvorlige personskader

 Kapittel 7

 Risikoindikatorer - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 8

 Andre indikatorer
 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp
 Kapittel 9
 
 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 9
 Oversikt figurer  Side 10
  Aktivitetsnivå 2010  Vedlegg A
 


HOVEDRAPPORT LAND - 2012

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
Resultater etter tema:
Risikoindikatorer
- Storulykke
 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskader
 
 Kapittel 4
 

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 4.3

 Alvorlige personskader

 Kapittel 5

 Risikoindikatorer - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi

 Kapittel 6

 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 8
 Oversikt figurer  Side 8
  Aktivitetsnivå 2010  Vedlegg A
 


AKUTTE UTSLIPP - 2012

Rapport: RNNP Akutte utslipp 2012

Vedlegg A - figurer og tabeller 

Metoderapport RNNP Akutte utslipp 2012