Gå til hovedinnhold

Forskrifter

De mest sentrale forskriftsbestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten finnes i HMS-forskriftene og i arbeidsmiljøforskriftene.


HMS-forskriftene
HMS-forskriftene er en integrert særregulering for HMS i petroleumsvirksomheten til havs og på enkelte landanlegg. Forskriftene er utarbeidet og håndhevet av HMS-myndighetene i fellesskap på sine respektive myndighetsområder.

Arbeidsmiljøforskriftene
Forskrifter til arbeidsmiljøloven er fastsatt av Arbeidsdepartementet og håndhevet av Arbeidstilsynet og Ptil på sine respektive myndighetsområder.

Andre forskrifter
I tillegg gjelder en rekke andre enkeltforskrifter enten i kraft av seg selv, eller indirekte gjennom innarbeidelse i HMS-forskriftene.

Hovedregelen er at en forskrift fastsatt i medhold av en lov, gjelder på lovens virkeområde, med mindre annet framgår av den enkelte forskriften.