Gå til hovedinnhold

Gransker hendelser med fallende gjenstander på Nyhamna

Ptil har besluttet å iverksette gransking av en rekke hendelser med fallende gjenstander på Nyhamna gassbehandlingsanlegg i Møre og Romsdal.


Det har i 2015 vært en rekke hendelser med fallende gjenstander i forbindelse med et utbyggingsprosjekt på Norske Shells gassbehandlingsanlegg Nyhamna. Noen av hendelsene kunne ved marginalt endrete omstendigheter ført til alvorlige personskader.

Ptil har nå besluttet å iverksette gransking av hendelsene.

Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløp og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil blant annet være rettet mot Norske Shell og leverandør/underleverandørs håndtering og oppfølging av hendelser med fallende gjenstander.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Gassbehandlingsanlegget Nyhamna ligger i Aukra i Møre og Romsdal, og er prosessanlegg for Ormen Langefeltet i Norskehavet. Operatør for Nyhamna er Norske Shell. Det pågår for tiden arbeid for å utvide Nyhamna for å ta imot gass fra rørledningen Polarled.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77