Gå til hovedinnhold

Gransker LNG-lekkasje på Hammerfest LNG

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av en LNG-lekkasje på Hammerfest LNG 17. juni 2018.


Hendelsen skjedde i forbindelse fylling av LNG til tankbil på Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest rundt klokken 14 den 17. juni. Under fylling oppdaget bilens sjåfør at det kom flytende LNG ut av utløp fra sikkerhetsventilene til bilen. Fyllingen ble stengt ved hjelp av nødstopp. Det ble slått evakueringsalarm og personell mønstret.

Nødetatene, sammen med Equinors personell og annet involvert personell, fulgte situasjonen tett. Klokken 20.30 var lekkasjeraten redusert til et nivå der detektorer i området ikke lenger ga utslag.  

Vi har besluttet å granske hendelsen, og et granskingslag fra Ptil vil starte undersøkelser i Hammerfest denne uken.

Målet med granskingen vår er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet, beskrive faktisk og potensiell konsekvens og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker, for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95