Gå til hovedinnhold

Gransking etter gasslekkasje på Mongstad 8.2.2010

8. februar 2010 oppstod det i forbindelse med isolering av rør en LPG-lekkasje (Liquefied petroleum gas) hos Statoil på Mongstadterminalen. Under arbeidet med å sammenføye to plater for kapsling av isolasjon, ble det boret hull i et hydrokarbonførende rør. Dette resulterte i en lekkasje på 300 kg i løp av 72 minutter. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen.


Mongstad (kilde: Statoil)

Det oppsto ingen personskader under hendelsen, og etter vår mening har hendelsen heller ikke medført skade på miljøet.

Gassen som lekket ut hadde en temperatur på 200 grader Celsius. Hadde gasstrømmen truffet isolatøren i ansiktet kunne det har resultert i brannskader.

Gasstrømmen kunne også ha blitt antent. Dette kunne ha ført til noen strukturelle skader.

Vi identifiserte under granskingen to avvik fra regelverkskrav:

  • Mangelfull risikovurdering i planleggingsfasen
  • Mangelfull kompetanse og risikoforståelse

Som forhold med potensial til forbedring identifiserte vi mangelfull oppfølging av språkkunnskapene hos enkelte ansatte.

Lenke til granskingsrapporten finner du i høyremargen.

Journal 2010/143

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064