Gå til hovedinnhold

Ptil gransker arbeidsulykke på Mongstad

Ptil har besluttet å granske arbeidsulykken på Mongstadanlegget i Hordaland 29. november 2014, hvor en ansatt ble alvorlig skadet etter et fall fra en stige.


Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring for vedlikeholdsarbeid på en kompressor i krakkeranlegget på Mongstad. Under dette arbeidet falt en operatør ned cirka tre meter fra en stige og ble alvorlig skadet.

Ptil har besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Målet med vår gransking er å klarlegge hendelsesforløp, utløsende og bakenforliggende årsaker, faktiske og potensielle konsekvenser og identifisere eventuelle regelverksbrudd. Hensikten er å bidra til læring og erfaringsoverføring – og gjennom det bidra til å forebygge tilsvarende hendelser. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no. 

Granskingslaget fra Ptil starter sitt arbeid på Mongstadanlegget tirsdag 2. desember.

Operatørselskapet Statoil gjennomfører gransking på konsernnivå. Hendelsen etterforskes også av politiet. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95